Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Hjärtkirurgi på vuxna med medfödda hjärtfel som rikssjukvård

  • Verksamhet: Hjärtkirurgi på vuxna med medfödda hjärtfel
  • Landsting med tillstånd: Västra Götalandsregionen och Region Skåne.

Hjärtkirurgi på vuxna med medfödda hjärtfel var ett av de första områdena som blev rikssjukvård. Sedan juli 2008 har Region Skåne och Västra Götalandsregionen tillstånd att utföra verksamheten.


Vilken behandling gäller det?

All hjärtkirurgi på vuxna personer med medfödda hjärtfel.  

Varför är behandlingen rikssjukvård?

Verksamheten är till stor del korrigerande ingrepp, ofta i form av öppen hjärtkirurgi eller kombinerade metoder, på vuxna som tidigare ingått i vårdområdet hjärtkirurgi på barn och ungdomar.

För att säkerställa en så hög vårdkvalitet som möjligt och kunna bedriva verksamheten kostnadseffektivt, har den behandling som nu är rikssjukvård under många år lokaliserats till några få sjukhus i landet, som därmed kunnat bygga upp god kunskap, skicklighet och väl fungerande rutiner när det gäller hjärtkirurgi på vuxna med medfödda hjärtfel.

Indikatorer för uppföljning av rikssjukvård

Hjärtkirurgi på barn och ungdomar samt hjärtkirurgi på vuxna med medfödda hjärtfel

Utvärdering

Utvärdering av rikssjukvårdsområdet hjärtkirurgi på vuxna med medfödda hjärtfel

Förstudie inför tredje tillståndsperioden

Andra tillståndsperioden (1 juli 2014 – 31 dec 2019)

Tillstånd

Den 11 december 2013 beslutade rikssjukvårdsnämnden att Region Skåne och Västra Götalandsregionen får utföra behandlingen den andra tillståndsperioden.

Tillståndsutredning

Första tillståndsperioden (1 jan 2009 – 30 juni 2014)

Uppföljning av första tillståndsperioden

Förlängda tillstånd

Översyn av definitionen

Den 14 december 2011 beslutade Rikssjukvårdsnämnden om ny definition.

Tillstånd

Den 19 november 2008 beslutade rikssjukvårdsnämnden att hjärtkirurgi på vuxna med medfödda hjärtfel endast får utföras av Västra Götalandsregionen och Region Skåne. 

Tillståndsutredning

Tillståndsutredningen beskrivs i en bilaga till tillstånden.

Beslut om rikssjukvård

Den 7 maj 2008 beslutade Rikssjukvårdsnämnden att hjärtkirurgi på vuxna med medfödda hjärtfel ska vara rikssjukvård.

Definitionsutredning