/
/

Hjärtkirurgi på barn och ungdomar som rikssjukvård

  • Verksamhet: Hjärtkirurgi på barn och ungdomar
  • Landsting med tillstånd: Västra Götalandsregionen och Region Skåne.

Hjärtkirurgi på barn och ungdomar med medfödda hjärtfel är rikssjukvård. Region Skåne och Västra Götalandsregionen har tillstånd att utföra behandlingen.


Vilken behandling gäller det?

All hjärtkirurgi på barn och ungdomar med medfödda hjärtfel är rikssjukvård.

Varför är behandlingen rikssjukvård?

Samtidigt som ingreppen ofta är komplicerade handlar det om relativt få vårdfall. De senaste åren har antalet behandlade patienter varit i genomsnitt drygt 500 per år.

För att säkerställa en så hög vårdkvalitet som möjligt och kunna bedriva verksamheten kostnadseffektivt, har den behandling som nu är rikssjukvård i många år lokaliserats till några få sjukhus i landet, som på så vis kunnat bygga upp god kunskap, skicklighet och väl fungerande rutiner.

Indikatorer för uppföljning av rikssjukvård

Hjärtkirurgi på barn och ungdomar samt hjärtkirurgi på vuxna med medfödda hjärtfel

Utvärdering

Utvärdering av rikssjukvårdsområdet hjärtkirurgi på barn och ungdomar

 

Förstudie inför tredje tillståndsperioden

Andra tillståndsperioden (1 juli 2014 – 31 december 2019)

 

Den 11 december 2013 beslutade Rikssjukvårdsnämnden att Region Skåne och Västra Götalandsregionen får utföra behandlingen även andra tillståndsperioden.

 

Tillstånd

Tillståndsutredning

Uppföljning av första tillståndsperioden

Första tillståndsperioden

Förlängt tillstånd: 1 juli 2013–30 juni 2014

Översyn av definitionen

 

Den 14 december 2011 beslutade Rikssjukvårdsnämnden om definitionen.

 

Första tillstånd: 1 juli 2008–30 juni 2013

 

Den 7 maj 2008 beslutade Rikssjukvårdsnämnden att hjärtkirurgi på barn och ungdomar med medfödda hjärtfel endast får utföras av Västra Götalandsregionen och Region Skåne.

 

Beslut om rikssjukvård

 

Den 12 december 2007 beslutade Rikssjukvårdsnämnden att hjärtkirurgi på barn och unga med medfödda hjärtfel ska vara rikssjukvård.

 

Definitionsutredning