/
/

Behandling av svåra brännskador som rikssjukvård

  • Verksamhet: Behandling av svåra brännskador
  • Landsting med tillstånd: Landstinget i Uppsala län och Landstinget i Östergötland.

Behandling av svåra brännskador är rikssjukvård. Behandlingen utförs på Akademiska sjukhuset i Uppsala och på Universitetssjukhuset i Linköping.


Andra tillståndsperioden (1 juli 2016 – 31 december 2021)

Den 16 december 2015 beslutade Rikssjukvårdsnämnden att Uppsala läns landsting och Östergötlands läns landsting får fortsätta behandla svåra brännskador även den andra tillståndsperioden.

Tillståndsutredning

Första tillståndsperioden

Utvärdering

Översyn av definitionen

Den 15 oktober 2014 beslutade Rikssjukvårdsnämnden om en ny definition för området svåra brännskador.

Förlängda tillstånd

Tillstånd

Den 13 maj 2009 beslutade Rikssjukvårdsnämnden om tillstånden för behandling av svåra brännskador.

Tillståndsutredning

Beslut om rikssjukvård

Den 24 september 2008 beslutade Rikssjukvårdsnämnden att definiera behandling av svåra brännskador som rikssjukvård.

Definitionsutredning

 

Kontakt

Per-Henrik Zingmark
075-247 41 08