/
/

Behandling av barn med cochleaimplantat som rikssjukvård

  • Verksamhet: Behandling av barn med cochleaimplantat
  • Landsting med tillstånd: Stockholms läns landsting.

Cochleaimplantat kan ge gravt hörselskadade och döva personer möjlighet att uppfatta ljud och tal. Behandlingen är rikssjukvård i de fall då barnet har vissa missbildningar eller skador i tinningbenet.


Andra tillståndsperioden (1 jan 2017–31 dec 2021)

Tillstånd

Den 18 maj 2016 beslutade Rikssjukvårdsnämnden att Stockholms läns landsting (Karolinska universitetssjukhuset) får fortsätta behandla barn med cochleaimplantat under den andra tillståndsperioden.

Definitionsutredning inför andra tillståndperioden

Den 10 juni 2015 beslutade Rikssjukvårdsnämnden om en ny definition (avgränsning) för området barn med cochleaimplantat inför den andra tillståndsperioden. Den nya definitionen gäller från den 1 januari 2017.

Förstudie inför andra tillståndperioden

Första tillståndsperioden (1 jan 2012–31 dec 2016)

Utvärdering 2012–2014

Tillstånd

Karolinska universitetssjukhuset, Stockholms läns landsting.

Tillståndsutredning

Beslut om rikssjukvård

Den 13 maj 2009 beslutade Rikssjukvårdsnämnden att behandling av barn med cochleaimplantat skulle bli rikssjukvård.

 

Kontakt

Anne Lybeck
075-247 46 65