/

RikssjukvårdRikssjukvård har funnits sedan 1 januari 2007 och innebär att en viss definierad högspecialiserad vård centraliseras till ett eller två sjukhus för att uppnå högre kvalitet och bättre resursutnyttjande.

Nivåstrukturering av den högspecialiserade vården

Socialstyrelsen fick 2017 i uppdrag att ge förslag på hur den nationella högspecialiserade vården ska vara organiserad. Myndigheten ska också pröva den föreslagna arbetsprocessen för att nivåstrukturera den högspeci-aliserade vården. Arbetsprocessen är generisk och prövas nu inom två programområden: nervsystemets sjukdomar samt kvinnosjukvård och förlossning. Här kan du läsa mer. Propositionen för nationell högspecialiserad vård beslutades av regeringen den 16/11-2017. Riksdagsbeslut om propositionen förväntas i feb-mars 2018 och den nya lagen föreslås börja gälla 1 juli 2018.

Nedan listas de verksamhetsområden som Socialstyrelsen utrett eller utreder för rikssjukvård. Under tiden som Socialstyrelsen testar arbetsprocessen fungerar rikssjukvården som tidigare. Klicka på länkarna i listan för mer information. Rikssjukvårdsnämnden avvaktar med de tidigare nominerade områdena för rikssjukvård, vilka är:

  • Deep brain stimulation vid Parkinson och andra rörelsestörningar
  • Enterokutana fistlar & bukväggsdefekter
  • Esofaguskirurgi
  • Hilusnära tumörer
  • Njurtransplantation
  • Ryggmärgsskador
  • Selektiv dorsal rhizotomi.

Svar på vanliga frågor om rikssjukvård

 

Här listas de verksamhetsområden som Socialstyrelsen utrett eller utreder för rikssjukvård. Klicka på länkarna i listan för mer information.


Verksamhet Landsting med tillstånd
Behandling av barn med cochleaimplantat Stockholms läns landsting.
Behandling av barnglaukom och barnkatarakt Västra Götalandsregionen och Stockholms läns landsting.
Behandling av plexus brachialisskador Stockholms läns landsting och Västerbottens läns landsting (från den 1 januari 2016).
Behandling av svåra brännskador Landstinget i Uppsala län och Landstinget i Östergötland.
Hjärtkirurgi på barn och ungdomar Västra Götalandsregionen och Region Skåne.
Hjärtkirurgi på vuxna med medfödda hjärtfel Västra Götalandsregionen och Region Skåne.
Hjärttransplantation Västra Götalandsregionen och Region Skåne.
Intrauterina behandlingar Stockholms läns landsting.
Kirurgi vid medfödda missbildningar på matstrupen Region Skåne och Stockholms läns landsting har tillstånd.
Kirurgi vid medfött diafragmabråck Region Skåne och Stockholms läns landsting har tillstånd.
Levertransplantation Västra Götalandsregionen och Stockholms läns landsting.
Lungtransplantation Västra Götalandsregionen och Region Skåne.
Viss kirurgi vid vissa anorektala och vissa urogenitala missbildningar samt vid Hirschsprungs sjukdom Region Skåne och Stockholms läns landsting har tillstånd.
Viss kraniofacial kirurgi Landstinget i Uppsala län och Västra Götalandsregionen.
Ögononkologi Stockholms läns landsting.