/

RikssjukvårdRikssjukvård innebär att en viss definierad högspecialiserad vård centraliseras till ett eller två sjukhus för att uppnå högre kvalitet och bättre resursutnyttjande. Socialstyrelsen utreder först vilken vård som ska vara rikssjukvård (definitionsutredning) och sedan i vilka landsting verksamheten ska bedrivas (tillståndsutredning).

Socialstyrelsen har lämnat förslag på arbetsprocess för att nivåstrukturera den högspecialiserade vården

Socialstyrelsen fick tidigare i år i uppdrag att ge förslag på hur den nationella högspecialiserade vården ska vara organiserad. Vi har nu presenterat ett förslag på en arbetsprocess för att nivåstrukturera den högspecialiserade vården. Syftet är att genom nivåstrukturering öka kvaliteten och säkerheten för patienten, samt få en mer jämlik vård och ett effektivare resursutnyttjande. Den föreslagna arbetsprocessen är generisk. Socialstyrelsen föreslår också att arbetsprocessen prövas inom två vårdområden under hösten 2017: nervsystemet och kvinnosjukvård och förlossning. Här kan du läsa mer.

 

Under tiden fungerar rikssjukvården precis som tidigare. Remitterande läkare fortsätter att remittera till de universitetssjukhus som har tillstånd.

Här listas de verksamhetsområden som Socialstyrelsen utrett eller utreder för rikssjukvård. Klicka på länkarna i listan för mer information.

Svar på vanliga frågor om rikssjukvård

På sidan Om rikssjukvård finns en lista på verksamheter som har utretts men inte blivit rikssjukvård.


Verksamhet Landsting med tillstånd
Behandling av barn med cochleaimplantat Stockholms läns landsting.
Behandling av barnglaukom och barnkatarakt Västra Götalandsregionen och Stockholms läns landsting.
Behandling av plexus brachialisskador Stockholms läns landsting och Västerbottens läns landsting (från den 1 januari 2016).
Behandling av svåra brännskador Landstinget i Uppsala län och Landstinget i Östergötland.
Hjärtkirurgi på barn och ungdomar Västra Götalandsregionen och Region Skåne.
Hjärtkirurgi på vuxna med medfödda hjärtfel Västra Götalandsregionen och Region Skåne.
Hjärttransplantation Västra Götalandsregionen och Region Skåne.
Intrauterina behandlingar Stockholms läns landsting.
Kirurgi vid medfödda missbildningar på matstrupen Tillståndsutredning pågår. Verksamhetsstart planeras till den 1 juli 2018.
Kirurgi vid medfött diafragmabråck Tillståndsutredning pågår. Verksamhetsstart planeras till den 1 juli 2018.
Levertransplantation Västra Götalandsregionen och Stockholms läns landsting.
Lungtransplantation Västra Götalandsregionen och Region Skåne.
Viss kirurgi vid vissa anorektala och vissa urogenitala missbildningar samt vid Hirschsprungs sjukdom Tillståndsutredning pågår. Verksamhetsstart planeras till den 1 juli 2018.
Viss kraniofacial kirurgi Landstinget i Uppsala län och Västra Götalandsregionen.
Ögononkologi Stockholms läns landsting.