/

RikssjukvårdRikssjukvård innebär att en viss definierad högspecialiserad vård centraliseras till ett eller två sjukhus för att uppnå högre kvalitet och bättre resursutnyttjande. Socialstyrelsen utreder först vilken vård som ska vara rikssjukvård (definitionsutredning) och sedan i vilka landsting verksamheten ska bedrivas (tillståndsutredning).

Här listas de verksamhetsområden som Socialstyrelsen utrett eller utreder för rikssjukvård. Klicka på länkarna i listan för mer information.

Svar på vanliga frågor om rikssjukvård

På sidan Förslag på ny rikssjukvård finns en lista på verksamheter som har utretts men inte blivit rikssjukvård.


Verksamhet Landsting med tillstånd
Behandling av barn med cochleaimplantat Stockholms läns landsting.
Behandling av barnglaukom och barnkatarakt Västra Götalandsregionen och Stockholms läns landsting.
Behandling av plexus brachialisskador Stockholms läns landsting och Västerbottens läns landsting (från den 1 januari 2016).
Behandling av svåra brännskador Landstinget i Uppsala län och Landstinget i Östergötland.
Hjärtkirurgi på barn och ungdomar Västra Götalandsregionen och Region Skåne.
Hjärtkirurgi på vuxna med medfödda hjärtfel Västra Götalandsregionen och Region Skåne.
Hjärttransplantation Västra Götalandsregionen och Region Skåne.
Intrauterina behandlingar Stockholms läns landsting.
Kirurgi för transsexuella personer Verksamheten kräver i dagsläget inte tillstånd för rikssjukvård.
Levertransplantation Västra Götalandsregionen och Stockholms läns landsting.
Lungtransplantation Västra Götalandsregionen och Region Skåne.
Viss avancerad barn- och ungdomskirurgi Verksamhetsstart planeras till den 1 januari 2018
Viss kraniofacial kirurgi Landstinget i Uppsala län och Västra Götalandsregionen.
Ögononkologi Stockholms läns landsting.