/
/
/

Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HoSp)

Registret tillhandahåller aktuella uppgifter om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Uppgifterna används för upplysning om personalens behörighet till apotek, arbetsgivare och allmänhet, samt för tillsyn. Dessutom framställs statistik som baserar sig på uppgifterna i registret.

Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HoSp) omfattar personer som sökt och erhållit legitimation för yrken på hälso- och sjukvårdens område.

För närvarande finns följande 21 legitimationsyrken:
Apotekare, arbetsterapeut, audionom, barnmorska, biomedicinsk analytiker, dietist, fysioterapeut eller sjukgymnast, kiropraktor, läkare, logoped, naprapat, optiker, ortopedingenjör, psykolog, psykoterapeut, röntgensköterska, receptarie, sjukhusfysiker, sjuksköterska, tandhygienist och tandläkare.

I registret finns uppgifter om de yrkesgrupper som omfattas av legitimationsbestämmelser, samt uppgifter om specialistbevis för läkare och tandläkare.

Uppgifter om specialistsjuksköterskor enligt högskoleförordningen finns inte i Socialstyrelsens register.

Huvuddelen av uppgifterna i registret kommer från hälso- och sjukvårdspersonalens ansökningar om legitimation. Vissa uppgifter hämtas också från ”Svensk utbildningsnomenklatur” och folkbokföringen.

Följande kodverken används i registret:

yrkeskoder

utbildningskoder

specialistkoder läkare 1992

specialistkoder läkare 1996

specialistkoder läkare 2008

specialistkoder läkare 2015

specialistkoder tandläkare 1993

Specialistkoder tandläkare 2017

specialistkoder temporär behörighet läkare och tandläkare 2016

behörighetsbegränsningskoder

OID för Socialstyrelsens klassifikationer och terminologier finns information om de OID:er som är kopplade till kodverken.

Frågor och beställningar  

Förfrågningar om enskilda personers behörighet görs via e-post till hosp@socialstyrelsen.se.

Du kan även finna statistik om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal på Socialstyrelsens webbplats.

Eventuella beställningar skickas till hosp@socialstyrelsen.se.

Vad gäller bortfall och kvalitet, så innehåller registret alla personer som fått svensk legitimation. Det kan förekomma att enstaka personer som avlidit fortfarande finns kvar i registret, om Socialstyrelsen inte fått information om detta.

Kontakt

hosp@socialstyrelsen.se
Telefontid
Måndag–fredag
Klockan 12.30–14.00
075-247 30 00