/
/

Register över verksamhet och personal

Socialstyrelsen förvaltar och arbetar med olika sorters register.

Följande register flyttade den 1 juni 2013 till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) : biobanksregistret, blodverksamhet, donations och transplantationsverksamhet, nationella HVB-registret, säkerhetsregistret, verksamhet enligt SoL och LSS, vårdgivarregistret och vävnadsinrättningar .

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00