/
/

Om utveckling av registren

På denna sida hittar du som systemleverantör eller systemförvaltare information om kommande utvecklingar av Socialstyrelsens register.

Socialstyrelsen förvaltar en rad register för att kunna analysera och följa utvecklingen i hälso- och sjukvården samt socialtjänsten. Ibland behöver registren och de föreskrifter som styr dem uppdateras. Detta innebär i sin tur att förändringar emellanåt behöver göras i de system som vården och omsorgen använder sig av.

För att du som systemleverantör eller systemförvaltare ska kunna förbereda inför eventuella förändringar samlar vi här information om aktuella ändringar i föreskrifter och registerinnehåll. Samtliga register har också information på sina respektive webbsidor.

Observera att det är upp till varje uppgiftslämnare, landsting eller kommun, att tydliggöra vad dessa vill beställa. Socialstyrelsen bidrar endast med information som uppdateras kontinuerligt på denna sida.

Registret över insatser i kommunal hälso- och sjukvård

Socialstyrelsen föreslår att utöka inrapporteringen till registret. Förslaget innebär månadsvis inrapportering och insamling av nya uppgifter om vidtagna vårdåtgärder.

Socialstyrelsens förslag till nya föreskrifter samt konsekvensutredningen är på extern remiss fram till den 29 september 2017. Förslaget och konsekvensutredningen hittar du nedan. De nya föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.   

Föreskrifterna och tidpunkten för ikraftträdande är dock preliminära. Fram tills dess att föreskrifterna är beslutade (planerat beslutsdatum 24 oktober 2017) kan både innehållet i förslaget och tidpunkten för ikraftträdande ändras.

Mer information:

Patientregistret inför månatlig inrapportering

Från och med i år, 2015, inför patientregistret månatlig inrapportering, istället för årsvis. Första inrapporteringstillfälle enligt ny föreskrift är 30 april 2015. Mer information om uppgiftsinlämningen hittar du på patientregistrets uppgiftslämnarsida.

Nya blanketter för dödsorsaksintyg och dödsbevis

Från och med den 1 juni 2015 ändras föreskrifterna SOSFS 2005:29, som bland annat gäller för utfärdande av dödsorsaksintyg och dödsbevis. Detta innebär också att blanketterna uppdateras enligt ändringarna i föreskriften. De nya blanketterna finns som bilagor till föreskriften. Mer information på webbsidan för uppgiftslämnare till dödsorsaksregistret.

Inrapportering till socialtjänstregistren

I juni varje år meddelar vi kommunerna om förändringar i insamlingen till den officiella statistiken på socialtjänstområdet som är aktuella inför kommande år. Se mer information på Uppgifter till den officiella statistiken om socialtjänsten.

Kontakt