Registret över tvångsvård enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall – nyheter