För uppgiftslämnare till registret över insatser för barn och unga

Denna sida vänder sig till dig som arbetar med barn och unga inom socialtjänsten och ska rapportera in uppgifter till registret. Uppgifterna samlas in av Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) på uppdrag av Socialstyrelsen.

Hur och när ska jag rapportera?

Du som arbetar med barn och unga inom socialtjänsten ska rapportera in uppgifter till registret. Uppgifterna samlas in av Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) på uppdrag av Socialstyrelsen.

Inrapportering sker elektroniskt via fil en gång per år. 

För inrapportering, gå till uppgiftslämnarsidan hos Indikator.

Viktigt att uppmärksamma vid inrapporteringen

All kontakt med såväl Socialstyrelsen som Indikator bör ske genom den kontaktperson som din kommun har tillsatt. Handläggare ska inte skicka korrigerade uppgifter direkt till Indikator.

De data som skickas in ska vara kvalitetsgranskade vid första inrapporteringstillfället, se instruktion och exempel:

Instruktion och exempel för dig som ska rapportera in uppgifter till registret över insatser för barn och unga

Uppgiftsskyldighet enligt Socialstyrelsens föreskrift

I Socialstyrelsens föreskrift om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter (HSLF-FS 2016:3 inklusive ändringsföreskrift HSLF-FS 2016:22) framgår det att socialnämnderna ska lämna uppgifter om enskilda barn och unga som beviljats vård med placering enligt socialtjänstlagen (2001:453) respektive varit föremål för åtgärder enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.

Sekretessen kring registret är sträng

De uppgifter du lämnar till registret skyddas av sträng sekretess. Vi lämnar bara ut personuppgifter för forskning om det godkänts vid särskild etisk prövning samt sekretessprövning. I den statistik som vi publicerar kan inga uppgifter spåras tillbaka till någon enskild.