/
/
/
/

För uppgiftslämnare till registret över ekonomiskt bistånd

Den här sidan vänder sig till dig som arbetar inom kommunen och ska rapportera in uppgifter om ekonomiskt bistånd till Socialstyrelsen. Uppgifterna lämnas via Socialstyrelsens inrapporteringsportal.

Kommunen har en skyldighet att lämna uppgifter över ekonomiskt bistånd enligt:

Kommande förändringar vid inrapportering till registret

Socialstyrelsen öppnar en ny inrapporteringsportal från och med mars 2018. Information om Socialstyrelsens nya inrapporteringsportal hittar du här.

1. Vad ska jag rapportera?

Uppgifter, så som exempelvis belopp, försörjningshinder och ändamål, rapporteras in varje månad. Föreskrifterna uppdaterades senast 2017 och anger bland annat att även avslutsorsaker och arbetsmarknadsinsatser ska rapporteras. Under januari till och med december lämnar respektive kommun två filer med data för aktuell månad och i april året efter lämnas en total fil för årets alla tolv månader. Observera att det är den månad som biståndet avser som ska inrapporteras och inte månaden för utbetalning.

Mer information om registrering finns i instruktion för handläggare och i den tekniska beskrivningen för inrapportering.

2. Hur skickar jag uppgifterna?

Socialstyrelsen öppnar en ny inrapporteringsportal från och med mars 2018. Här hittar du information om Socialstyrelsens nya inrapporteringsportal.

3. Vad händer sedan med uppgifterna?

När uppgifterna kommit till Socialstyrelsen och kontroller genomförts skickas en återkoppling via mail till uppgiftslämnaren. Vid felaktigt inlämnade uppgifter bifogas detaljer så att underlagen kan korrigeras och en ny inrapportering kan göras. Viktigt att underlaget skickas i sin helhet. Socialstyrelsen kvalitetssäkrar data genom olika numeriska kontroller, korrigering av varningar, felaktiga värden och beräkningar.

Materialet bearbetas och resultaten presenteras sedan i månads- och årsvisa publikationer samt i Socialstyrelsens statistikdatabaser.

Sekretess

De uppgifter du lämnar till registret skyddas av sträng sekretess. Socialstyrelsen lämnar bara ut personuppgifter för forskning om det godkänts vid särskild etisk prövning samt sekretessprövning. I den statistik som vi publicerar kan inga uppgifter spåras till någon särskild.