/
/

Socialtjänstregister

Socialtjänstregistren ger möjlighet att ta fram uppgifter och därmed få en översikt av olika verksamheter och insatser för personer med behov av socialt stöd, service, vård och omsorg.

Socialtjänsten kan delas in i områdena individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och handikappomsorg. Uppgifterna som finns i socialtjänstregistren kan användas för olika sammanställningar, analyser och uppföljningar. De kan därmed även ligga till grund för förbättring och utveckling av socialtjänsten.

Följande socialtjänstregister finns på Socialstyrelsen:

Sekretess och registerutdrag

Uppgifterna i registren har ett omfattande sekretesskydd. För mer information, se Om sekretessen kring register. Alla har rätt att en gång om året kostnadsfritt begära ett registerutdrag som visar vilka uppgifter som finns om sig själv.