Svenskt Pediatriskt Ortopediskt Qvalitetsregister, SPOq

  • Registerhuvudman: Västra Götalandsregionen
  • Registercentrum - tillhörighet: Registercentrum VGR
  • Startår:
  • Använda klassifikationer:
  • Registerkategori: Rörelseorganen
  • Registret innehåller information om:
  • Certifieringsnivå: K (registerkandidat)

Beskrivning av registret

Det barnortopediska perspektivet skiljer sig kraftigt från det i vuxen ålder på grund av dels att barns ortopediska åkommor är helt andra än de vuxnas, dels att fortsatt tillväxt påverkar skelettets/ledernas utformning vilket kan medföra resttillstånd. Barnortopedi utgör grunden för vuxenortopedi. Registret omfattar de fem vanligaste åkommorna inom barnortopedin: höftåkommor (medfödd höftinstabilitet, Perthes sjukdom samt glidning i höftkulans tillväxtzon), medfödd klumpfot samt knäskador.

Variabelförteckning

En variabelförteckning finns på registercentrum vgr webbplats. (under registerförteckning - spoq)

 

Kontakt

Registerhållare
Aina Danielsson

Kontaktperson
Aina Danielsson

Registrets webbadress
stratum.registercentrum.se/#!page?id=1911