Svenska Skulder och Armbågs Registret

  • Registerhuvudman: Danderyds Sjukhus AB, Stockholm
  • Registercentrum - tillhörighet: Registercentrum Syd
  • Startår: 1999
  • Använda klassifikationer: KVÅ, ICD10
  • Registerkategori: Rörelseorganen
  • Registret innehåller information om: Läkemedel, Diagnoser, Åtgärder, Sluten vård, Specialiserad öppenvård, PROM eller annat självrapporterat hälsoutfall, Uppföljningsdata 12 månader eller senare efter fallens registrering i registret
  • Certifieringsnivå: Nivå 2

Beskrivning av registret

Innehåller operationer i sverige med ledplastikersättning i axelled och armbågsled, samt kommer att starta registrering även av instabilitetsoperationer i axelleden. Uppföljning från registret mäter patientrapporeterat utfall med funktionsscore samt reoperationer för överlevnadsanalyser av implantat.

Population

Alla i Sverige utförda operationer kan registreras. Alla sjukhus deltar.

Åldrar i registret

Alla åldrar.

Registrets totala volym

Cirka 9 000 primära operationer med axelplastik och cirka 1 200 armbågsplastiker.

Volym det senaste verksamhetsåret

Cirka 1 400 axeloperationer och cirka 100 armbågoperationer.

Täckningsgrad

100 procent av sjukhusen rapporterar. Mer än 90 procent av registrerade ingrepp rapporteras.

Referenser på valideringar

Två studier pågår, klara 2013.

Variabelförteckning

skulder-armbagsregistret.xlsLadda ner variabelförteckningen.

 

Kontakt

Registerhållare
Björn Salomonsson

Kontaktperson
Björn Salomonsson

Registrets webbadress
www.ssas.se/kval