Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Svenska Skulder och Armbågs Registret

  • Registerhuvudman: Danderyds Sjukhus AB, Stockholm
  • Registercentrum - tillhörighet: Registercentrum Syd
  • Startår: 1999
  • Använda klassifikationer: KVÅ, ICD10
  • Registerkategori: Rörelseorganen
  • Registret innehåller information om: Läkemedel, Diagnoser, Åtgärder, Sluten vård, Specialiserad öppenvård, PROM eller annat självrapporterat hälsoutfall, Uppföljningsdata 12 månader eller senare efter fallens registrering i registret
  • Certifieringsnivå: Nivå 2

Beskrivning av registret

Innehåller operationer i sverige med ledplastikersättning i axelled och armbågsled, samt kommer att starta registrering även av instabilitetsoperationer i axelleden. Uppföljning från registret mäter patientrapporeterat utfall med funktionsscore samt reoperationer för överlevnadsanalyser av implantat.

Population

Alla i Sverige utförda operationer kan registreras. Alla sjukhus deltar.

Åldrar i registret

Alla åldrar.

Registrets totala volym

Cirka 9 000 primära operationer med axelplastik och cirka 1 200 armbågsplastiker.

Volym det senaste verksamhetsåret

Cirka 1 400 axeloperationer och cirka 100 armbågoperationer.

Täckningsgrad

100 procent av sjukhusen rapporterar. Mer än 90 procent av registrerade ingrepp rapporteras.

Referenser på valideringar

Två studier pågår, klara 2013.

Variabelförteckning

skulder-armbagsregistret.xlsLadda ner variabelförteckningen.

 

Kontakt

Registerhållare
Björn Salomonsson

Kontaktperson
Björn Salomonsson

Registrets webbadress
www.ssas.se/kval