Svenska ryggregistret - Swespine

  • Registerhuvudman: Landstinget i Jönköping
  • Registercentrum - tillhörighet: Registercentrum SydOst, RCSO
  • Startår: 1993
  • Använda klassifikationer: KVÅ, ICD10
  • Registerkategori: Rörelseorganen
  • Registret innehåller information om: Diagnoser, Åtgärder, Sluten vård, PROM eller annat självrapporterat hälsoutfall, Uppföljningsdata 3-5 månader efter fallens registrering i registret
  • Certifieringsnivå: Nivå 1

Beskrivning av registret

Övergripande syfte: att registrera patientrapporterade resultat efter alla ryggkirurguiska ingrepp som utförs i Sverige. Registret som startade 1993 och blev web-baserat 2002, förvaltas av en styrgrupp under Svensk ryggkirurgisk förening: www.4s.nu.

Alla ryggkirurgiska tillstånd kan registreras, liksom alla typer av kirurgiska ingrepp. Demografiska basdata registreras, och de flesta resultat baseras sedan på patientrapporterade uppgifter (sk PROM) avseende till exempel smärta, funktion, livskvalitet och arbetssituation efter 1-2-5 10 år. Registrerande kliniker har fortlöpande tillgång till sina resultat on-line, och det är möjligt att jämflöra sina resultat med alla andra registrerande kliniker i landet. Allmänheten kan följa analyserade och beskrivna klinikjämförande resultat via nätet på: http://www.4s.nu/Kopia_av_patientsida/index.html

Population

Alla ryggkirurgiska ingrepp omfattande alla diagnosgrupper skall ingå.

Åldrar i registret

Alla åldrar.

Volym det senaste verksamhetsåret

Cirka 10 000 patienter per år.

Täckningsgrad

Cirka 80 procent.

Variabelförteckning

variabellista-swespine.xlsLadda ner variabellista.xls

 

Kontakt

Registerhållare
Peter Fritzell

Kontaktperson
Peter Fritzell

Registrets webbadress
www.swespine.se