Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Svenska neuroregister

  • Registerhuvudman: Karolinska Universitetssjukhuset
  • Registercentrum - tillhörighet: Registercentrum Stockholm, QRC
  • Startår: 1996
  • Använda klassifikationer: ICD10
  • Registerkategori: Nervsystemet
  • Registret innehåller information om: Läkemedel, Diagnoser, Sluten vård, Specialiserad öppenvård, PROM eller annat självrapporterat hälsoutfall, Uppföljningsdata 12 månader eller senare efter fallens registrering i registret
  • Certifieringsnivå: Nivå 2

Beskrivning av registret

Svenska neuroregister är ett nationellt kvalitetsregister med syfte att göra den neurologiska sjukvården likvärdig och högkvalitativ samt att säkerställa att behandlingsriktlinjer följs. Svenska neuroregister finns representerad i samtliga landsting och alla sjukhus där neurologisk vård bedrivs och blir basen för den nationella neurologiska forskningen.

Registret består av åtta delregister: Epilepsi, Inflammatorisk polyneuropati, Motorneuronsjukdom, Multipel skleros, Myastenis gravis, Narkolepsi, Parkinsons sjukdom och Svår neurovaskulär huvudvärk. Mer information om respektive delregister finns på registrets webbplats.

Åldrar i registret

Alla åldrar.

Registrets totala volym

Cirka 21 000 patienter.

Variabellista

 På registrets webbplats finns variabellistor för de respektive delregisterna.

 

Kontakt

Registerhållare
Jan Hillert

Kontaktperson
Lillemor Bergström

Registrets webbadress
www.neuroreg.se