Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Svenska knäprotesregistret

  • Registerhuvudman: Region Skåne
  • Registercentrum - tillhörighet: Registercentrum Syd
  • Startår: 1975
  • Använda klassifikationer: Egen variant på ICD8
  • Registerkategori: Rörelseorganen
  • Registret innehåller information om: Diagnoser, Åtgärder, Sluten vård
  • Certifieringsnivå: Nivå 2

Beskrivning av registret

På initiativ av Svensk Ortopedisk Förening rapporteras sedan 1975 operationer med konstgjorda knäleder till en central databas i Lund. Registret var det första i Sverige av denna typ och avsikten med projektet är att identifiera lämpliga respektive olämpliga kombinationer av proteser och sjukdomstillstånd i knäleden. Cirka 5 procent av de primära proteserna behöver omopereras inom 10 år på grund av olika problem men frekvensen omoperationer varierar och kan för ej tillfredsställande implantat/metoder bli väsentligen högre än genomsnittet.

Syftet med registret är att identifiera problem tidigt således att användandet av olämpliga proteser och/eller metoder begränsas och därmed patientlidandet och kostnaderna.

Knäregistret baserar sig på resultatmått där man använder sig primärt av ett minimalt dataset med uppgifter om ålder, grundsjukdom, operationsplats, inopererade implantat och fixation (cementering). Sedan följs patienterna för att identifiera eventuella misslyckanden.

Sedan 2009 finns uppgifter om flera operationstekniska variabler samt om trombos- och antibiotikaprofylax.

Population

Alla operationer där knäproteser sätts in, tas bort eller byts hos personer bosatt i Sverige och med svenskt personnummer. För närvarande handlar det om knappt 13 000 primäroperationer per år och drygt 800 omoperationer (revisioner).

Åldrar i registret

Alla åldrar.

Registrets totala volym

188 000 primäroperationer, 14 000 revisioner.

Volym det senaste verksamhetsåret

12 750 primärer, 830 revisioner.

Täckningsgrad

Täckningsgraden är 100 procent (det vill säga alla sjukhus som utför knäprotesoperationer rapporterar). Registret är 97 procent komplett, avseende primäreoperationer enligt samkörning mot patientregistret.

Referenser på valideringar

Knäregistret utförde validering av registret i 1997 (Validation of the Swedish Knee Arthroplasty Register. A postal survey regarding 30,376 knees operated on between 1975 and 1995. Acta Orthop Scand 1999; 70(5): 467-472.

Man har samkört senaste åren mot patientregistret och hösten 2011 utfördes en studie avseend datakvaliteten igenom besök på nio slumpmässigt utvalda sjukhus och rapport skickades till SKL våren 2012.

Variabelförteckning

svenska-knaprotesregistret.xlsLadda ner variabelförteckningen.

 

Kontakt

Registerhållare
Martin Sundberg

Kontaktperson
Otto Robertsson

Registrets webbadress
www.knee.se