Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Svenska Höftprotesregistret

  • Registerhuvudman: Västra Götalandsregionen
  • Registercentrum - tillhörighet: Registercentrum VGR
  • Startår: 1979
  • Använda klassifikationer: KVÅ, ICD10
  • Registerkategori: Rörelseorganen
  • Registret innehåller information om: Diagnoser, Åtgärder, PROM eller annat självrapporterat hälsoutfall
  • Certifieringsnivå: Nivå 1

Beskrivning av registret

I Höftprotesregistret registreras både operationer med helproteser och med halvproteser. En helprotes har lårbenshals, lårbenshuvud och ledskål. Cirka 17 000 patienter i Sverige får varje år helproteser insatta. Då är orsaken oftast artros och operationen är planerad. En halvprotes har bara lårbenshals och lårbenshuvud, men inte ledskål. Cirka 4 000 patienter får halvproteser och då på grund av lårbensbrott. Dessa patienter opereras akut. Dessutom registreras varje år cirka 2 500 omoperationer.

Alla enheter som opererar in höftproteser i Sverige rapporterar till Höftprotesregistret. Och en mycket hög andel av de patienter som opereras finns med i registret.

Registrets totala volym

Sammanlagt registreras drygt 23 000 operationer per år.

Täckningsgrad

Täckningsgrad för totalprotes är cirka 98 procent.

Täckningsgrad för halvprotes är cirka 97 procent.

Variabelförteckning

En variabelförteckning finns på registrets webbplats

 

Kontakt

Registerhållare
Ola Rolfson

Kontaktperson
SHPR

Registrets webbadress
www.shpr.se