Svenska Höftprotesregistret

  • Registerhuvudman: Västra Götalandsregionen
  • Registercentrum - tillhörighet: Registercentrum VGR
  • Startår: 1979
  • Använda klassifikationer: KVÅ, ICD10
  • Registerkategori: Rörelseorganen
  • Registret innehåller information om: Diagnoser, Åtgärder, PROM eller annat självrapporterat hälsoutfall
  • Certifieringsnivå: Nivå 1

Beskrivning av registret

Svenska Höftprotesregistret är en sammanslagning av två register: ett för operation med total höftprotes med artros/artrit som huvudindikation och ett för operation med så kallad halvprotes med höftfraktur som huvudindikation. Patientgrupperna är vitt skilda: en relativ frisk population med en medelålder på strax under 70 år och en grupp av patienter med en medelålder på 85 år med uttalad medicinsk komorbiditet och kort förväntad överlevnad.

Höftartros är en sjukdom med smärta, funktionsnedsättning och låg hälsorelaterad livskvalitet. Operation med total höftprotes är en vanlig behandling. Idag opereras drygt 16 000 patienter/år. Vid operationen byts höftleden ut mot en konstgjord led. Eftersom sjukdomen fram för allt drabbar den åldrande människan ökar behovet pga samhällets förändrade åldersprofil.

Ersättning av övre delen av lårbenet med protes (s k halvprotes) pga brott på lårbenshalsen har ökat dramatiskt pga ett nytt vårdprogram avseende brott på lårbenshalsen. Därför upprättades en halvprotesdatabas som vid starten 2005 blev rikstäckande och integrerades med Höftprotesregistret.

Registrets totala volym

Sammanlagt registreras drygt 23 000 operationer per år.

Täckningsgrad

Täckningsgrad för totalprotes är cirka 98 procent.

Täckningsgrad för halvprotes är cirka 97 procent.

Variabelförteckning

VariabellistaSHPR.xlsLadda ner variabelförteckning

 

Kontakt

Registerhållare
Ola Rolfson

Kontaktperson
Ola Rolfson

Registrets webbadress
www.shpr.se