Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Svenska Frakturregistret

  • Registerhuvudman: Västra Götalandsregionen
  • Registercentrum - tillhörighet: Registercentrum VGR
  • Startår: 2011
  • Använda klassifikationer: KVÅ, ICD10, frakturklassifikation enligt AO med flera.
  • Registerkategori: Rörelseorganen
  • Registret innehåller information om: Diagnoser, Åtgärder, Primärvård, Sluten vård, Specialiserad öppenvård, PROM eller annat självrapporterat hälsoutfall, Uppföljningsdata 12 månader eller senare efter fallens registrering i registret
  • Certifieringsnivå: Nivå 3

Beskrivning av registret

Målsättningen med skapandet av ett svenskt frakturregister är att öka kunskapen om resultaten vid frakturbehandling i Sverige; såväl kirurgisk som icke-kirurgisk. Genom en mer detaljerad kunskap om resultatet av frakturbehandling kan kvaliteten på vården förbättras. Registrering av såväl kirurgiskt som icke-kirurgiskt behandlade frakturer är ett omfattande och komplext arbete som har en stor potential att ge svar på viktiga frågor rörande bästa behandlingsval. Uppgifter om skadan, frakturen, given behandling och patientrapporterat utfall (PROM) registreras.

Population

Samtliga frakturtyper inklusive rygg/kotfrakturer hos vuxna samt långa rörbensfrakturer hos barn.

Åldrar i registret

Alla åldrar

Volym det senaste verksamhetsåret

Cirka 48 000 frakturer registrerades under 2015 på de inkluderade klinikerna (cirka 60 procent av Sveriges ortopedkliniker)

Variabelförteckning

Variabelförteckningen för Svenska frakturregistret finns på registercentrum VGR webbplats. (under registerförteckning - Svenska frakturregistret)

 

Kontakt

Registerhållare
Michael Möller

Kontaktperson
Frakturregistret

Registrets webbadress
www.frakturregistret.se