Svenska Fotledsregistret

  • Registerhuvudman: Region Skåne
  • Registercentrum - tillhörighet: Registercentrum Syd
  • Startår: 1997
  • Använda klassifikationer: KVÅ, ASA
  • Registerkategori: Rörelseorganen
  • Registret innehåller information om:
  • Certifieringsnivå: Nivå 3

Beskrivning av registret

Total fotledsprotes är numera en etablerad metod för behandling av artros och inflammatoriska sjukdomstillstånd i fotleden. Registrets syfte är att bättre kunna analysera resultaten efter operation med total fotledsprotes och steloperation än vad som är möjligt vid en enskild klinik. Dessutom är syftet att regelbundet återföra informationen till de som utför kirurgin.

 

Kontakt

Registerhållare
Åke Carlsson

Kontaktperson
Åke Carlsson

Registrets webbadress
www.swedankle.se