Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.RiksFot

  • Registerhuvudman: Västra Götalandsregionen
  • Registercentrum - tillhörighet: Registercentrum VGR
  • Startår: 2012
  • Använda klassifikationer: KVÅ, ICD10
  • Registerkategori: Rörelseorganen
  • Registret innehåller information om: Diagnoser, Åtgärder, PROM eller annat självrapporterat hälsoutfall, Riskfaktorer, Uppföljningsdata 12 månader eller senare efter fallens registrering i registret
  • Certifieringsnivå: Nivå 3

Beskrivning av registret

Syftet med registret är att förbättra kvaliteten på den fotkirurgiska verksamheten. Årligen utförs närmare 25 000 fotoperationer i Sverige. Det vetenskapliga underlaget för den fotkirurgiska metodologin är svagt. Förhoppningen är att den stora omfattningen av registret kan ge ökad evidens åt metodvalet. Det lokala förbättringsarbetet kan bidra till att sortera ut ineffektiva operationsmetoder.

Registret är under konstruktion men kommer att innehålla information om fotkirurgiska operationer. Basdata, comorbiditet, diagnos och åtgärd samt generisk och sjukdomsspecifik PROM ingår.

Population

I princip ska alla elektiva operationer på fot/fotled ingå i registret. Det befintliga Fotledsregistret hanterar artros i anslutning till fotleden. Uppskattningsvis utförs cirka 25 000 fotoperationer årligen både i offentlig och privat vård.

Åldrar i registret

Över 16 år.

Registrets totala volym

Våren 2015 startade registret skarpt med möjlighet för alla landets ortopedkliniker att ansluta sig.

Variabelförteckning

En variabelförteckning finns på registercentrum vgr webbplats. (under registerförteckning - fot)

 

Kontakt

Registerhållare
Maria Cöster

Kontaktperson
Maria Cöster

Registrets webbadress
stratum.registercentrum.se/#!page?id=1302