PsoReg (Register för Systembehandling av Psoriasis)

 • Registerhuvudman: Västerbottens läns landsting
 • Registercentrum - tillhörighet: Registercentrum Norr, RCN
 • Startår: 2007
 • Använda klassifikationer: ICD10, ATC (läkemedel)
 • Registerkategori: Övriga områden
 • Registret innehåller information om: Läkemedel, Diagnoser, Specialiserad öppenvård, PROM eller annat självrapporterat hälsoutfall, Riskfaktorer
 • Certifieringsnivå: Nivå 2

Beskrivning av registret

Ambitionen med registret är att inkludera alla psoriasis-patienter i riket som får systemterapi. I vår mest angelägna målgrupp, patienter med biologisk behandling med behandlingskostnad på cirka 130 000 SEK per patient och år, är över hälften av landets totala antal patienter registrerade. Systembehandling innebär potentiella risker för patienterna och det har varit en brist att vi inte tidigare kunnat följa hur rekommendationer för behandlingen tillämpats. Rutiner för insättande av behandling, dosering, provtagning, etc kan variera avse värt i landet. En nationell utvärdering av terapiformerna är angeläget med avseende på terapiernas nytta både för patienterna och för samhället ur ett hälsoekonomiskt perspektiv.

Ett nationellt register är nödvändigt för att så snabbt som möjligt få viktiga erfarenheter av medlens begränsningar, till exempel allvarliga biverkningar.

PsoRegs syfte :

 • att kontinuerligt förbättra psoriasisvården i Sverige med fokus på patientsäkerhet, jämlik vård, hälsoekonomi och indikationsmonitorering (underbehandling vs. indikationsglidning)
 • att utvärdera systemläkemedelseffekt och säkerhet vid olika typer av psoriasis
 • att bidra till kvalitetshöjning av vården genom att möjliggöra jämförelser mellan klinikernas sätt att handlägga patienter avseende terapival och be handlingskontroll
 • att återföra kunskapsvinster till sjukvården - att lägga ett folkhälsoperspektiv på psoriasisvården och uppmärksamma faktorer som BMI, rökning och alkohols betydelse för hudsjukdomen och för effekten av insatta läkemedel
 • att vägleda sjukvården i valet av effektivaste terapi till lägsta kostnad.

Population

Vår målgrupp är i första hand psoriasispatienter som är aktuella för systembehandling och denna grupp sköts i regel av dermatologer, dvs inom specialistvården. I andra hand finns en vision att utöka patientunderlaget och då även inkludera psoriasispatienter som får traditionell ljusbehandling (UVB) för att kunna utvärdera nytta, och långtidseffekt respektive biverkningar av denna och göra jämförelse med systembehandling.

Åldrar i registret

Alla åldrar

Variabelförteckning

variabelbeskrivning-psoreg.xlsLadda ner variabelförteckning

 

Kontakt

Registerhållare
Marcus Schmitt-Egenolf

Kontaktperson
Erika Holmberg