Pidcare

  • Registerhuvudman: Landstinget i Jönköping
  • Registercentrum - tillhörighet: Registercentrum SydOst, RCSO
  • Startår: 2012
  • Använda klassifikationer:
  • Registerkategori: Infektion
  • Registret innehåller information om: Läkemedel, Diagnoser, Åtgärder, Kostnader, priser, Sluten vård, Specialiserad öppenvård, PROM eller annat självrapporterat hälsoutfall, Socioekonomi, Uppföljningsdata 12 månader eller senare efter fallens registrering i registret
  • Certifieringsnivå: Nivå 3

Beskrivning av registret

PIDcare är ett kvalitetsregister som strävar efter att utveckla och säkra vårdens kvalitet för patienter med primär immunbrist och/eller ökad infektionskänslighet.

Population

Patienter med primär och sekundär immunbristsjukdom, dock inte patienter med HIV som redovisas i ett särskilt register.

Åldrar i registret

Alla åldrar.

Registrets totala volym

2013-09-19, 272 individer, 631 provtagningstillfällen, 6 401 provsvar.

Volym det senaste verksamhetsåret

2013-01-01–2013-09-19, 244 individer, 341 provtagningstillfällen, 4 024 provsvar.

Variabelförteckning

variabellista-pidcare.pdfLadda ner variabelförteckningen.

 

Kontakt

Registerhållare
Janne Björkander

Kontaktperson
Janne Björkander

Registrets webbadress
www.pidcare.se