Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.LKG-registret (kvalitetsregister för uppföljning av läpp- käk- gomspalt)

 • Registerhuvudman: Region Skåne
 • Registercentrum - tillhörighet: Registercentrum Syd
 • Startår: 1999
 • Använda klassifikationer: KVÅ, ICD10
 • Registerkategori: Barn och ungdom
 • Registret innehåller information om: Diagnoser, Åtgärder, Sluten vård, Specialiserad öppenvård, PROM eller annat självrapporterat hälsoutfall, Uppföljningsdata 12 månader eller senare efter fallens registrering i registret
 • Certifieringsnivå: Nivå 3

Beskrivning av registret

LKG-registret är ett nationellt kvalitetsregister för uppföljning av barn och ungdomar födda med någon typ av läpp-käk-gomspalt (LKG). LKG är den vanligaste medfödda missbildningen i ansiktet och förekommer hos 1,8 av 1 000 födda barn. Skandinavien har haft en ledande roll i utveckling av behandlingen för dessa barn, bland annat tack vare tidigt teamarbete och en tidig centralisering.

I Sverige sker behandling och uppföljning vid något av Sveriges sex centra för LKG. Samtliga LKG-centra deltar i LKG-registret.

Syftet med LKG-registret är:

 • Att genom uppföljning av utvecklingen utseende, tänder/bett och tal utvärdera resultatet av behandlingsmetoderna
 • Att säkerställa en likvärdig behandling för barn och ungdomar födda med LKG
 • Att utöka samarbetet mellan Sveriges LKG-centra
 • Att förbättra behandlingsmetoderna vid LKG

Population

Alla barn i Sverige födda med LKG erbjuds deltagande i registret och följs från spädbarnstiden upp till vuxen ålder.

Åldrar i registret

Behandlingsresultat registreras vid 5, 10, 16 och 19 års ålder.

Registrets totala volym

Cirka 3 300 barn och ungdomar.

Täckningsgrad

Cirka 95 procent för barn födda från 2009 och framåt. Samtliga Sveriges sex LKG-centra medverkar i registret.

Variabelförteckning

En variabelförteckning finns på registrets hemsida.

 

Kontakt

Registerhållare
Magnus Becker

Kontaktperson
Magnus Becker

Registrets webbadress
www.lkg-registret.se