Kvalitetsregistret för hjärntumörer

  • Registerhuvudman:
  • Registercentrum - tillhörighet:
  • Startår:
  • Använda klassifikationer:
  • Registerkategori: Cancer
  • Registret innehåller information om:
  • Certifieringsnivå: Nivå 3

Beskrivning av registret

I Sverige diagnostiseras cirka 1 200 nya fall av tumörer i centrala nervsystemet (CNS) per år. Överlevnaden för hjärntumörer i Sverige varierar kraftigt mellan olika diagnoser och generellt har en förbättring skett efter slutet av 70-talet Syftet med kvalitetsregistret för hjärntumörer är att tillsammans med de regionala vårdprogrammen bidra till ett förbättrat omhändertagande av patienter med hjärntumörer samt utgöra underlag för kvalitetssäkringsarbete, nationell statistik och kliniska studier.

Variabelförteckning

Variabelförteckningen finns på kvalitetsregistrets webbplats.