GallRiks (Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi)

 • Registerhuvudman: Landstinget i Jönköping
 • Registercentrum - tillhörighet: UCR - Uppsala Clinical Research Center
 • Startår: 2005
 • Använda klassifikationer: KVÅ, ICD10
 • Registerkategori: Mage och Tarm
 • Registret innehåller information om: Läkemedel, Diagnoser, Åtgärder, Sluten vård, PROM eller annat självrapporterat hälsoutfall, Riskfaktorer, Uppföljningsdata 6-11 månader efter fallens registrering i registret
 • Certifieringsnivå: Nivå 2

Beskrivning av registret

GallRiks är ett nationellt kvalitetsregister för gallstenskirurgi och ERCP. Registret syftar till:

 • att bidra till en mer likformig och evidensbaserad handläggning av gallstenssjukdomen med avseende på operationsindikation och val av kirurgisk teknik.
 • att klarlägga patientnyttan av behandling för gallsten.
 • att tidigt upptäcka oförutsedda negativa effekter av nya metoder för behandling av gallsten när de införs i rutinsjukvården.
 • att stödja det lokala arbetet med kvalitetssäkring av gallstenskirurgin.
 • att bidra till att öka kunskapen om gallstensjukdomen och dess behandling.

Registret grundades 2005 stöds av Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting, Landstinget i Jönköping samt Svensk Kirurgisk Förening. I styrguppen sitter representanter från Svensk Kirurgisk Förening (SKF), Svensk Förening för Innovativ Kirurgisk Teknologi (SIKT) samt Svensk Förening för Övre Abdominell Kirurgi (SIKT)

GallRiks är ett åtgärdsregister där gallstensoperationer och ERCP registreras. Registret har en god täckningsgrad på över 90 procent. I databasen finns för närvarande runt 60 000 galloperationer och knappt 40 000 ERCP registrerade. Ett flertal forskningsprojekt med data ur GallRiks pågår och finns redovisade på hemsidan.

Population

GallRiks är ett åtgärdsregister och i registret inkluderas alla patienter som genomgår galloperation (laparoskopisk eller öppen) alternativt Endoskopisk Retrograd Cholangio Pancreaticografi (ERCP). Årligen inkluderas omkring 12 000 gallstensoperationer och 7 500 ERCP.

Åldrar i registret

Alla åldrar.

Täckningsgrad

Runt 90 procent.

Referenser på valideringar

1. Swahn F, Nilsson M, Arnelo U, Lohr M, Persson G, Enochsson L. Rendezvous Cannulation Technique Reduces Post-ERCP Pancreatitis: A Prospective Nationwide Study of 12,718 ERCP Procedures. Am J Gastroenterol. 2013 Feb 19. PubMed PMID: 23419386.

2. Enochsson L, Thulin A, Osterberg J, Sandblom G, Persson G. The Swedish Registry of Gallstone Surgery and Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography (GallRiks): A Nationwide Registry for Quality Assurance of Gallstone Surgery. JAMA surgery. 2013 Jan 16:1-8. PubMed PMID: 23325144.

3. Tornqvist B, Stromberg C, Persson G, Nilsson M. Effect of intended intraoperative cholangiography and early detection of bile duct injury on survival after cholecystectomy: population based cohort study. BMJ. 2012;345:e6457. PubMed PMID: 23060654. Pubmed Central PMCID: 3469410. Epub 2012/10/13. eng.

4. Persson G, Stromberg J, Svennblad B, Sandblom G. Risk of bleeding associated with use of systemic thromboembolic prophylaxis during laparoscopic cholecystectomy. The British journal of surgery. 2012 Jul;99(7):979-86. PubMed PMID: 22628016. Epub 2012/05/26. eng.

5. Palsson SH, Rasmussen I, Lundstrom P, Osterberg J, Sandblom G. Registration of health-related quality of life in a cohort of patients undergoing cholecystectomy. ISRN gastroenterology. 2011;2011:507389. PubMed PMID: 21991514. Pubmed Central PMCID: 3168850. Epub 2011/10/13. eng.

6. Lundstrom P, Sandblom G, Osterberg J, Svennblad B, Persson G. Effectiveness of prophylactic antibiotics in a population-based cohort of patients undergoing planned cholecystectomy. Journal of gastrointestinal surgery : official journal of the Society for Surgery of the Alimentary Tract. 2010 Feb;14(2):329-34. PubMed PMID: 19902314. Epub 2009/11/11. eng.

7. Enochsson L, Swahn F, Arnelo U, Nilsson M, Lohr M, Persson G. Nationwide, population-based data from 11,074 ERCP procedures from the Swedish Registry for Gallstone Surgery and ERCP. Gastrointestinal endoscopy. 2010 Dec;72(6):1175-84, 84 e1-3. PubMed PMID: 20970787. Epub 2010/10/26. eng.

Variabelförteckning

En variabelförteckning finns på registrets webbplats.

 

Kontakt

Registerhållare
Lars Enochsson

Kontaktperson
Lise-Lott Prebner

Registrets webbadress
www.gallriks.se