Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Amputation och Protesregistret

  • Registerhuvudman: Region Skåne
  • Registercentrum - tillhörighet: Registercentrum Syd
  • Startår: 2010
  • Använda klassifikationer: ISO-standard
  • Registerkategori: Rörelseorganen
  • Registret innehåller information om: Diagnoser, Åtgärder, Sluten vård, PROM eller annat självrapporterat hälsoutfall, Riskfaktorer, Uppföljningsdata 3-5 månader efter fallens registrering i registret, Uppföljningsdata 6-11 månader efter fallens registrering i registret, Uppföljningsdata 12 månader eller senare efter fallens registrering i registret
  • Certifieringsnivå: Nivå 3

Beskrivning av registret

Syftet med registret är att skapa underlag för en objektiv utvärdering av faktorer som leder till amputation, registrera amputationsincidens och komplikationer, amputationsnivå, protesförsörjning och rehabilitering samt utvärdera patientens situation före och efter amputation, allt i en strävan att ge en optimal och likvärdig vård till alla patienter. 

1. Att ge en sammanhållen bild av amputationspanoramat och dess konsekvenser. 

2. Påvisa skillnader som förekommer i vården vid amputation, protesförsörjning och rehabilitering (indikationer, frekvens, behandlingsstrategi, amputationsnivå, läkningsnivå och tillgänglighet av protesförsörjning). 

3. Att ge underlag för kostnadsanalyser regionalt och nationellt. 

4. Att ge vägledning vid planering av behandling för en enskild patient som hotas av amputation. 

5. Att ge underlag för utvärdering av protesanpassning, rehabilitering och av de komponenter som ingår i protesen. 

6. Att ge underlag för återkoppling och förbättringsarbete genom hela vårdkedjan.  

7. Att kartlägga förskrivningsmönster avseende protesförsörjning.

Population

Samtliga amputationsingrepp på nedre extremiteten följs i hela vårdkedjan från operation och protesförsörjning till rehabilitering och uppföljning.

Åldrar i registret

Alla åldrar.

Volym det senaste verksamhetsåret

Cirka 3 500 ingrepp hos cirka 2 900 patienter per år.

Variabelförteckning

amputations-och-protesregistret.xlsLadda ner variabelförteckning

 

Kontakt

Registerhållare
Bengt Söderberg

Kontaktperson
Bengt Söderberg

Registrets webbadress
www.swedeamp.com