/
/
/

Nationella kvalitetsregister

I Sverige finns flera nationella kvalitetsregister med personbundna uppgifter inom specifika områden i hälso- och sjukvården. De används bland annat för förbättringsarbete och uppföljning samt för forskning. Här hittar du information om kvalitetsregistren och deras översiktliga variabellistor. För mer information, kontakta respektive register.


Register Registerkategori Certifieringsnivå
Amputation och Protesregistret Rörelseorganen Nivå 3
Andningssviktregistret Andningsorganen Nivå 2
AuriculA (Nationellt register för Atrialt flimmer och Antikoagulation) Cirkulationsorganen Nivå 3
Blodcancerregistret Cancer Nivå 2
BOA-registret (Bättre Omhändertagande av patienter med Artros) Rörelseorganen Nivå 3
BORIS (BarnObesitasRegister I Sverige) Barn och ungdom Nivå 3
Bröstimplantatregistret Övriga områden K (registerkandidat)
BUSA Nationellt kvalitetsregister för behandlingsuppföljning av säkerställd ADHD Psykiatri Nivå 3
CF register, kvalitetsregister för cystisk fibros Andningsorganen Nivå 3
CPUP (CP-uppföljningsprogrammet i Sverige) Barn och ungdom Nivå 1
Endovaskulär behandling av stroke - EVAS Nervsystemet Nivå 3
GallRiks (Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi) Mage och Tarm Nivå 2
Graviditetsregistret Obstetrik och gynekologi Nivå 2
HAKIR (handkirurgiskt kvalitetsregister) Rörelseorganen Nivå 3
InfCare Hepatit Infektion Nivå 3
InfCare HIV (Kvalitetsregistret InfCareHIV) Infektion Nivå 1
Internetbehandlingsregistret Psykiatri K (registerkandidat)
Kvalitetsregister ECT Psykiatri Nivå 2
Kvalitetsregistret för Gynekologisk Onkologi Cancer Nivå 3
Kvalitetsregistret för hjärntumörer Cancer Nivå 3
Kvalitetsstjärnan (kvalitetsregister för uppföljning av psykiatrisk vård) Psykiatri Nivå 3
Könsdysforiregistret Övriga områden K (registerkandidat)
LKG-registret (kvalitetsregister för uppföljning av läpp- käk- gomspalt) Barn och ungdom Nivå 3
Luftvägsregistren (RiksKOL+ NAR) Andningsorganen Nivå 3
Makularegistret Ögon Nivå 2
Malignt hudmelanom - nationellt kvalitetsregister Cancer Nivå 3
MMCUP (uppföljningsprogram vid spinal dysrafism och hydrocefalus) Nervsystemet Nivå 3
Nationella Bröstcancerregistret Cancer Nivå 2
Nationella Kataraktregistret Ögon Nivå 2
Nationella Njurcancerregistret Cancer Nivå 2
Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Cancer Nivå 1
Nationellt kvalitetsregister för barn- och ungdomspsykiatri, Q‑bup Psykiatri K (registerkandidat)
Nationellt kvalitetsregister för bipolär affektiv sjukdom Psykiatri Nivå 3
Nationellt Kvalitetsregister för Blåscancer Cancer Nivå 3
Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention Cancer Nivå 2
Nationellt kvalitetsregister för elevhälsans medicinska insats Barn och ungdom K (registerkandidat)
Nationellt kvalitetsregister för Esofagus och Ventrikelcancer Cancer Nivå 3
Nationellt kvalitetsregister för habilitering - HabQ Barn och ungdom Nivå 3
Nationellt kvalitetsregister för infektionssjukdomar Infektion Nivå 3
Nationellt kvalitetsregister för kateterablation Cirkulationsorganen Nivå 3
Nationellt kvalitetsregister för mammografiscreening Cancer K (registerkandidat)
Nationellt kvalitetsregister för psykosvård Psykiatri Nivå 3
Nationellt kvalitetsregister för Tyreoidecancer Cancer Nivå 3
Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- och halssjukvård Övriga områden Nivå 2
Nationellt kvalitetsregister inom gynekologisk kirurgi Obstetrik och gynekologi Nivå 1
Nationellt lungcancerregister Cancer Nivå 2
Nationellt Register för Cancer i Pankreas och Periampullärt Cancer Nivå 3
Nationellt register för inflammatorisk tarmsjukdom – SWIBREG Mage och Tarm Nivå 3
Nationellt register för peniscancer Cancer Nivå 3
Nationellt register över smärtrehabilitering (NRS) Rörelseorganen Nivå 2
NDR (Nationella Diabetes Registret) med SWEDIABKIDS Endokrina organen Nivå 1
Neuromuskulära sjukdomar i Sverige Nervsystemet Nivå 3
Pidcare Infektion Nivå 3
PsoReg (Register för Systembehandling av Psoriasis) Övriga områden Nivå 2
Q-IVF (Nationellt kvalitetsregister för assisterad befruktning) Obstetrik och gynekologi Nivå 3
Registret för Svenska Bukväggsbråck Mage och Tarm K (registerkandidat)
RiksFot Rörelseorganen Nivå 3
RIKSHÖFT (Nationellt kvalitetsregister för höftfrakturpatienterna och deras behandling) Rörelseorganen Nivå 2
Riksstroke - Nationella kvalitetsregistret för stroke Nervsystemet Nivå 1
RiksSvikt (Nationellt Hjärtsviktregister) Cirkulationsorganen Nivå 3
RiksSår (nationellt kvalitetsregister för svårläkta sår) Cirkulationsorganen Nivå 3
RIKSÄT (Nationellt kvalitetsregister för ätstörning) Psykiatri Nivå 3
RättspsyK Psykiatri Nivå 2
Scandinavian Quality Register for Thyroid, Parathyroid and Adrenal Surgery Endokrina organen Nivå 3
Senior alert (nationellt kvalitetsregister för förebyggande vård och omsorg) Övriga områden Nivå 2
SIR (Svenska Intensivvårdsregistret) Anestesi och intensivvård Nivå 1
SOReg (Scandinavian Obesity Surgery Registry) Mage och Tarm Nivå 2
SWEDCON (Nationellt register för medfödda hjärtsjukdomar) Cirkulationsorganen Nivå 2
Swedeheart (Nationellt register för hjärtintensivvård, kranskärlsröntgen, PCI, hjärtkirurgi och sekundärprevention) Cirkulationsorganen Nivå 1
Swedvasc (Nationella kvalitetsregistret för kärlkirurgi) Cirkulationsorganen Nivå 1
SweLiv - Svenska registret för cancer i lever och gallvägar Cancer Nivå 3
Svensk Reumatologis Kvalitetsregister Rörelseorganen Nivå 1
Svenska Barncancerregistret Cancer Nivå 3
Svenska Barnepilepsiregistret (BEPQ) Barn och ungdom K (registerkandidat)
Svenska barnhälsovårdsregistret Barn och ungdom K (registerkandidat)
Svenska Barnnjurregistret Barn och ungdom Nivå 3
Svenska barnreumaregistret Barn och ungdom Nivå 2
Svenska Cornearegistret Ögon Nivå 3
Svenska Demensregistret (SveDem) Nervsystemet Nivå 3
Svenska Fotledsregistret Rörelseorganen Nivå 3
Svenska Frakturregistret Rörelseorganen Nivå 3
Svenska Hemofiliregistret Övriga områden K (registerkandidat)
Svenska hjärt-lungräddningsregistret Cirkulationsorganen Nivå 2
Svenska Hypofysregistret Endokrina organen Nivå 3
Svenska Höftprotesregistret Rörelseorganen Nivå 1
Svenska ICD- och pacemakerregistret
Svenska knäprotesregistret Rörelseorganen Nivå 2
Svenska kolorektalcancerregistret Cancer Nivå 2
Svenska Korsbandsregistret Rörelseorganen Nivå 3
Svenska neuroregister Nervsystemet Nivå 2
Svenska PAH Registret Cirkulationsorganen Nivå 3
Svenska Palliativregistret Övriga områden Nivå 1
Svenska Registret för Medfödda Metabola Sjukdomar Barn och ungdom Nivå 3
Svenska ryggregistret - Swespine Rörelseorganen Nivå 1
Svenska Skulder och Armbågs Registret Rörelseorganen Nivå 2
Svenska Sömnapnéregistret Övriga områden Nivå 3
Svenska testikelcancerregistret-SWENOTECA Cancer Nivå 2
Svenska Traumaregistret Anestesi och intensivvård Nivå 3
Svenskt Beroenderegister Psykiatri Nivå 3
Svenskt Bråckregister - Nationellt kvalitetsregister för ljumskbråcksoperationer Mage och Tarm Nivå 2
Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer Cancer Nivå 3
Svenskt Kvalitetsregister för Karies och Parodontit Tandvård Nivå 3
Svenskt kvalitetsregister för rehabilitering vid synnedsättning Ögon K (registerkandidat)
Svenskt Neonatalt Kvalitetsregister (SNQ) Barn och ungdom Nivå 2
Svenskt NjurRegister/Swedish Renal Registry – SNR/SRR Övriga områden Nivå 3
Svenskt Pediatriskt Ortopediskt Qvalitetsregister, SPOq Rörelseorganen K (registerkandidat)
Svenskt Perioperativt Register Övriga områden Nivå 3
Svenskt register för beteendemässiga och psykiska symtom vid demens, BPSD-registret Övriga områden Nivå 3
Webrehab Sweden (Kvalitetsregister inom rehabiliteringsmedicin) Nervsystemet Nivå 2

Sök och avgränsa

Kontakt