Problem med vårt beställningssystem

Just nu har vi tekniska problem med vårt beställningssystem. Har du problem att beställa kan du skicka din beställning till publikationsservice@socialstyrelsen.se. Ange titel, artikelnummer, antal exemplar du vill beställa, leveransadress och eventuell fakturaadress.

/
/

Om registerservice

Registerservice är en servicefunktion för statistikbeställare, forskare och de nationella kvalitetsregistren.

Registerservice hjälper dig som vill beställa statistik eller individuppgifter för forskningsändamål. Dessutom fungerar vi som ett stöd till kvalitetsregister som vill ha hjälp med metod, statistik, sambearbetningar och täckningsgradsanalys.

Mer information om hur och med vad vi kan hjälpa dig hittar du på
Beställ data eller statistik från registerservice.

Om du vill forska på kvalitetsregister har vi en förteckning över alla nationella kvalitetsregister. Du hittar information om hur du går till väga för att beställa uppgifter på kvalitetsregister.se.

Kontakt