Medicinska födelseregistret – publicerat om detta ämne