/
/
/

Registret över insatser i kommunal hälso- och sjukvård

Registret innehåller uppgifter om kommunala hälso- och sjukvårdinsatser. Det utgör bland annat underlag till officiell statistik och forskning och har en omfattning på nästan 400 000 personer per år.

Syftet med registret är att tillhandahålla uppgifter om hälso- och sjukvårdinsatser som kommunen ansvarar för enligt 18 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).  Registret utgör underlag till forskning och till officiell statistik som publiceras två gånger per år på Socialstyrelsens webbplats.

Innehåll

Registret inrättades 2007. Den första insamlingen avser vård- och omsorgsinsatser i september samma år. Registret har sedan dess uppdaterats halvårsvis med uppgifter för de senaste sex månaderna. 

Registret omfattar personer som under månaden fått kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser enligt HSL. Registret innehåller uppgifter om nästan 400 000 personer per år.

Sekretess

Registret över insatser i kommunal hälso- och sjukvård har ett omfattande sekretesskydd. För mer information, se Om sekretessen kring register.

Beställa data eller statistik

Om du vill beställa uppgifter från registret, se Beställa data eller statistik.

Uppgiftsinlämning

Uppgifter till registret lämnas till Action Dialog Partner AB. Läs mer om Läs mer om uppgiftsinsamling genom Action Dialog Partner AB.

Registret utvecklas

Socialstyrelsen önskar att utöka inrapporteringen till registret. De förslag på utökning som Socialstyrelsen under 2013 lagt fram till Regering finns att läsa i dessa rapporter:

Äldres behov av vård och omsorg

Beskriva äldres behov och följa resultat inom kommunal hälso- och sjukvård