/
/
/

Uppgifter till den officiella statistiken om socialtjänsten

Socialstyrelsens officiella statistik om socialtjänsten bygger på omfattande inrapportering av uppgifter från kommunerna.

Socialstyrelsen informerar kommunerna årligen i juni månad om de förändringar som kommer att ske i uppgiftsinsamlingen avseende nästkommande statistikår. Informationen finns i dokumenten nedan.

Om uppgiftsinsamling 2018

Information inför insamling av officiell statistik 2018

Information om tidigare års uppgiftsinsamlingar