/
/
/

Portal för inrapportering av uppgifter till Socialstyrelsen

I mars 2018 kommer Socialstyrelsen att öppna en ny inrapporteringsportal där uppgifter till socialtjänst- och hälsodataregister ska lämnas. Användningen av inrapporteringsportalen kommer att införas succesivt, först ut är registren för ekonomiskt bistånd och socialtjänstinsatser till äldre och personer med funktionsnedsättning.

Tidplan för inrapportering i februari 2018

Planering pågår för när inrapporteringsportalen ska börja användas för övriga register och perioder.

Mer information om hur du skapar ett användarkonto på inrapporteringsportalen kommer i slutet av februari.

I övergången till den nya portalen behöver kommunerna hjälpa till med att skapa förutsättningar för månadsstatistik januari och februari 2018 som inte kan skickas in förrän mars 2018.

  • Uppgifter ska kunna lämnas i filer efter att den nya portalen tagits i bruk.
  • Filerna ska ha namnsättning, format och innehåll enligt föreskrift.
  • Filerna måste kunna rättas av kommunen i efterhand. Återkoppling om innehåll och kvalitet kommer att göras först när den nya portalen lanserats.
  • Det är viktigt att kommunen utför extra noggranna kvalitetskontroller på innehållet i samband med att uppgifterna sammanställs.

Frågor med anledning av detta skickas till inrapportering@socialstyrelsen.se