/
/
/

Portal för inrapportering av uppgifter till Socialstyrelsen

I mars 2018 öppnade Socialstyrelsen en ny inrapporteringsportal där uppgifter till socialtjänst- och hälsodataregister ska lämnas. Användningen av inrapporteringsportalen införs successivt. Först ut var kommunernas rapportering till registren för ekonomiskt bistånd och insatser till äldre och personer med funktionsnedsättning.

Tidplan för inrapportering i april 2018

Filip - Socialstyrelsens nya inrapporteringsportal

Införandet av den nya portalen sker successivt, register för register. Alla kommuner har nu fått tillgång till portalen för att rapportera till något register. Socialstyrelsen kommer höra av sig till respektive kommuns kontaktpersoner med nya instruktioner när portalen börjar användas för andra register och perioder.

Så här lämnar du in uppgifter via den nya inrapporteringsportalen

För att skapa ett användarkonto krävs en e-postadress som tillhör kommunen, samt en mobiltelefon som kan ta emot sms. Viktigt att ha i åtanke vid uppgiftsinlämning är att återkoppling inte längre kommer ske direkt vid uppladdning av filer, utan med upp till en timmes fördröjning genom ett mejl med återkopplingsfil. Om kompletteringar eller korrigeringar behöver göras, behöver du skicka om hela filen och inte bara själva korrigeringen.

Våra kontroller är noggranna gentemot föreskrifterna, alla uppgiftslämnare uppmanas därför att kontrollera att filerna följer aktuell föreskrift gällande format, filnamn och innehåll. Portalen har en informativ hjälpsida med en mängd frågor och svar som kan vara till hjälp vid funderingar kring uppgiftsinlämning och återkoppling.

Frågor med anledning av uppgiftslämnandet skickas till inrapportering@socialstyrelsen.se

Aktuella föreskrifter

Ekonomiskt bistånd

Insatser till äldre och personer med funktionsnedsättning

Kontakt

Mer hos oss

Register

Statistik