/
/
/

Elektronisk inrapportering

Här hittar du information om elektronisk inrapportering.

Elektronisk inrapportering förenklar uppgiftsinlämningen både för dig som lämnar in uppgifter och för oss som tar emot dem. Hanteringen blir enklare och processen går snabbare.

Vi har lanserat en ny inrapporteringsportal för att lämna uppgifter till våra register. Är du kontaktperson för något av berörda register kan du läsa mer på följande sida:
Information om Socialstyrelsens nya inrapporteringsportal

Så här går elektronisk inrapportering till

Elektronisk inrapportering sker via uppladdning av filer genom en webbsida. Vid inrapportering denna väg behöver filerna inte krypteras av dig som uppgiftslämnare eftersom filerna överförs genom en säker kanal (med hjälp av SSL/https). Som alternativ till att ladda upp filerna till en webbsida tillhandahåller vi även en SFTP-server till vilken det går att automatisera filöverföring.

Överförda filer krypteras dessutom direkt vid ankomsten till Socialstyrelsen. De dekrypteras sedan hos den handläggare som ska arbeta med inläsningen av informationen till våra register.

För att få tillgång till den elektroniska inrapporteringen mejlar du till inrapportering.

OBS! Rapporteringen för ett antal av våra register görs via vår nya inrapporteringsportal. Om du rapporterar för något av berörda register ska du använda dig av inrapporteringsportalen och inte använda den elektroniska inrapportering som beskrivs på den här sidan. Mer information om Socialstyrelsens nya inrapporteringsportal finns här.

I mejlet ska följande uppgifter finnas med:

  • uppgiftslämnarens mejladress
  • företag, organisation eller landsting
  • postadress
  • postnummer
  • ort
  • telefonnummer
  • vilket eller vilka register rapporteringen avser (om det inte avser ett register, vänligen uppge namn på den person som du har varit i kontakt med)
  • om du avser använda webbsidan eller önskar SFTP konto. 

Därefter får du ett svar med inloggningsuppgifter och en länk till den elektroniska inrapporteringen. Följ sedan instruktionerna på sidan och överför dina filer Alternativt får du konto- och inloggningsuppgifter till SFTP-servern.

Kontakt

Inrapportering
075-247 45 40
Telefontider:
måndag kl.13-15,
tisdag kl.9-11,
fredag kl.9-11

Mer hos oss

Register

Statistik