/
/

För uppgiftslämnare

Uppgifterna i våra register och i vår statistik utgör ett viktigt underlag för forskning, utveckling och utvärdering av vården och omsorgen. Därför är det viktigt att vi får in data från dig som uppgiftslämnare.

Du som ska lämna in uppgifter till våra register och vår statistik hittar information om hur du ska göra på respektive register- och statistiksida.

Dödsorsaksregistret

Hälsodataregister

Cancerregistret

Insatser i kommunal hälso- och sjukvård

Läkemedelsregistret

Medicinska födelseregistret

Patientregistret

Tandhälsoregistret

Övervakning av fosterskador

Socialtjänstregister

Ekonomiskt bistånd

Insatser enligt LSS

Insatser för barn och unga

Socialtjänstinsatser till äldre och personer med funktionsnedsättning

Tvångsvård av vuxna missbrukare

Statistik

Abortstatistiken

Uppgifter till den officiella statistiken om socialtjänsten

Elektronisk inrapportering

För flera register kan vi erbjuda elektronisk inrapportering. Vi rekommenderar att uppgiftlämnare i så stor utsträckning som möjligt använder sig av den tjänsten. Du kan hitta mer information om hur det går till på sidan om elektronisk inrapportering

Uppgifterna skyddas av sträng sekretess

Uppgifter som lämnas till register och statistikinsamlingar skyddas av sträng sekretess. I den statistik vi publicerar kan inga uppgifter spåras tillbaka till någon enskild. Personuppgifter för forskning lämnar vi ut bara om det godkänts vid särskild etisk prövning samt sekretessprövning.

Kontakt

Inrapportering
075-247 37 37