Ebolautbrottet 2014

Har du frågor om ebola? På vår sida om ebola finns information om vart du kan vända dig.

/
/

Dödsorsaksregistret

Dödsorsaksregistret ger underlag för den officiella statistiken om dödsorsaker i Sverige. Registrets data används också för beskrivningar av befolkningens hälsa, som underlag för insatser i hälso- och sjukvården och för forskning.

Syftet med registret är att kunna beskriva dödsorsaker och följa dödlighetens utveckling i Sverige fördelat på bland annat kön och ålder. Uppgifterna kan användas för att svara på exempelvis:

  • Hur många avlider i dödsorsaker, som kunde ha undvikits, under ett visst år?
  • Hur ser utvecklingen av antal döda i lungcancer ut över tid?
  • Finns det regionala skillnader i dödsorsaker?

Innehåll

Dödsorsaksregistret omfattar alla avlidna personer som vid tidpunkten för dödsfallet var folkbokförda i Sverige, oavsett om själva dödsfallet inträffade inom eller utom landet. I registret ingår inte dödfödda, personer som avlidit under tillfällig vistelse i Sverige eller asylsökande som ännu inte fått uppehållstillstånd. Utvandrade svenskar, som inte längre är folkbokförda i Sverige, ingår inte heller.

Dödsorsaksregistret innehåller data från 1961 och uppdateras varje år. Det finns också ett historiskt dödsorsaksregister för åren 1952–1960.

Diagnoserna i dödsorsaksregistret är kodade enligt den internationella versionen av ICD och inte den svenska.

Mer information om registrets innehåll finns i variabelförteckningen.

Utdrag ur dödsorsaksregistret

Om du som anhörig vill få uppgifter om dödsorsak, vänd dig till den läkare eller sjukvårdsinrättning som utfärdat dödsorsaksintyget.

Sekretess

Dödsorsaksregistret har ett omfattande sekretesskydd. För mer information, se Om sekretessen kring register.

Beställa data eller statistik

För beställningar ur dödsorsaksregistret, se Om du vill beställa data eller statistik.