/
/

Beställ data eller statistik från registerservice

Registerservice hjälper dig som vill beställa statistik eller individuppgifter för forskningsändamål. Dessutom fungerar vi som ett stöd till kvalitetsregister. På den här sidan hittar du information om hur du gör när du vill beställa uppgifter.

Uppgifterna i våra register är sekretesskyddade men vi kan lämna ut dem för forskning efter särskild prövning alternativt lämna ut dem som avidentifierad statistik.

Statistik

Statistik är sammanställningar, till exempel tabeller, där uppgifterna inte kan hänföras till någon enskild individ. Mycket statistik finns att hämta direkt på våra statistiksidor eller i vår statistikdatabas. Om vi inte har det du önskar kan du beställa statistik.

Individuppgifter för forskningsändamål

Du kan också beställa individuppgifter för forskningsändamål, så kallad registerdata. Registerdata skyddas av sträng sekretess men kan lämnas ut för forskning efter särskild prövning.  

Dessutom har vi en förteckning över alla nationella kvalitetsregister. Uppgifter från dem beställer du direkt från respektive register.

Stöd till kvalitetsregister

För kvalitetsregistren finns särskilt stöd för beställning av uppgifter ur våra register. Läs mer om vårt stöd till kvalitetsregistren.

Registerservice kommer till er

Vi deltar gärna i seminarier och på forskardagar som ordnas för forskare som använder register. Vi informerar då om våra register, deras omfattning, kvalitet och användbarhet, men också vilka regler som gäller och hur vi kan hjälpa till. Kontakta oss vid intresse!

Kommande evenemang

Välkomna på öppet hus den 24 november

Kontakt

Registerservice
075-247 30 00

Telefontider till registerservice är måndagar och torsdagar klockan 09.00–11.00.