Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/
/

Stöd till kvalitetsregister

Registerservice stödjer kvalitetsregister med bland annat täckningsgradsanalyser, underlagsstatistik och utdrag ur dödsorsaksregistret. Här hittar du information om vad vi kan hjälpa till med.

Täckningsgradsanalyser

Vi hjälper kvalitetsregister att göra täckningsgradsanalyser genom att jämföra populationen i kvalitetsregistret med något av hälsodataregistren. Täckningsgraden anger då hur stor del av kvalitetsregistrets registerpopulation som har registrerats i hälsodataregistren och vice versa. Mer information om täckningsgrader och olika metoder för att beräkna dessa finns sammanställt här:

Mejla oss på registerservice


Underlagsstatistik

Mycket statistik finns i vår statistikdatabas. Hittar du inte den statistik du söker kan vi hjälpa till med uttag ur våra register.

Mejla oss på registerservice


Dödsorsaksuppgifter

Vi kan lämna ut uppgifter om dödsorsak och dödsdatum till kvalitetsregister.

Mejla oss på registerservice


Beräkning av nya indikatorer och mått

Registerservice kan hjälpa kvalitetsregister att följa upp patienter över tid, i olika vårdtyper och över hela landet genom att göra sambearbetningar med Socialstyrelsens register. Tillsammans med kvalitetsregistren konstruerar vi indikatorer som jämför vårdens resultat och på det viset ökar kvalitetsregistrets användbarhet vid uppföljningar av vården.

Exempel på sambearbetningar:

  1. Uppföljning av kvalitetsregistret på kortare eller längre sikt med avseende på komplikationer registrerade i patientregistret. Kvalitetsregistret har uppgifter om olika kirurgiska åtgärder eller annan vård men saknar uppgift om de lokala eller allmänna komplikationer som kan ha uppstått efter att patienten skrivits ut.
  2. Uppföljning av följsamhet till läkemedelsordination. I kvalitetsregistret finns angivet vilka läkemedel som sattes in under vårdtillfället för enskilda patienter. Genom läkemedelsregistret är det möjligt att följa uttagen av läkemedel som förskrivits på recept efter vårdtillfället.

Mejla oss på registerservice