Beställa statistik

Den statistik vi har består av uppgifter där det inte går att identifiera enskilda personer, som vi presenterar i rapporter och vår databas. Om vi inte har det du önskar kan du beställa statistik från våra register.

Undersök först om statistiken du behöver finns på våra statistiksidor. Om du inte hittar den statistik du vill ha kan du göra en beställning.

Hur lång tid tar det och vad kostar det?

Handläggningstiden kan variera. Inom ett par veckor från det att vi har en komplett beställning blir du tilldelad en handläggare, därefter bör du räkna med ytterligare minst tre veckor. Vi debiterar 1 100 kronor per timme (exklusive moms) för vårt arbete med beställningen. Detta gäller tid för såväl administration som datauttag. De flesta statistikbeställningar tar mellan 2 och 20 arbetstimmar.

Steg-för-steg när du ska beställa statistik

1. Specificera vad du vill beställa

Innan du gör en beställning är det viktigt att du funderar igenom vad du vill ha svar på och hur resultatet ska presenteras. Då blir det lättare för oss att hjälpa dig.

På statistik- och registersidorna hittar du mycket information om vilka uppgifter som finns och inte finns. Du specificerar det du vill beställa genom att använda variabler och koder. Du hittar variablerna i variabelförteckningar på registersidorna och koderna på våra sidor om klassificering och koder.

2. Fyll i och skicka blanketten

Fyll i alla uppgifter så fullständigt du kan, då kan vi behandla din beställning snabbare. Skicka gärna med en tom tabell som visar vilken sammanställning du tänker dig, det kan vara bra för att se till att allt är tydligt och inget är glömt. Behöver du göra ett tillägg till din beställning i efterhand kan vi inte behandla den med förtur, utan den ställs i samma kö som nya beställningar. Bristfällig faktureringsinformation som medför eventuell omfakturering, medför extra kostnader à 250 kronor. Blanketten mejlar du sedan till registerservice.

3. Du blir tilldelad en handläggare

Din handläggare går igenom beställningen och återkommer eventuellt med frågor. När ni båda är överens om beställningen uppskattar vi en tidsplan och kostnad för beställningen och meddelar dig.

Vi kommer också att pröva beställningen enligt de sekretessbestämmelser som finns. Det får inte finnas någon risk att vi röjer uppgifter om en enskild.

4. Vi levererar din beställning och faktura

När vi är klara med din beställning levererar vi resultatet till dig. Faktureringen av ärendet sker efter cirka en månad.

Kontakt

Registerservice
075-247 30 00

Telefontider till registerservice är måndagar och torsdagar klockan 9–11.