/
/

Begära registerutdrag

Vill du veta vad som finns registrerat om dig själv i Socialstyrelsens register? En gång om året har du rätt att kostnadsfritt få ta del av dessa uppgifter.

Du kan endast begära utdrag om dig själv

Enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) – även kallad PuL – har du som enskild person rätt att en gång om året kostnadsfritt få ett utdrag som visar vilka uppgifter som finns lagrade om dig i Socialstyrelsens olika register. Du har också rätt att få oriktiga uppgifter korrigerade.

För uppgift om dödsorsak ska du som anhörig, eller ombud för anhörig, kontakta den läkare eller sjukvårdsinrättning som utfärdat dödsorsaksintyget.

Så gör du en begäran

För att beställa ett registerutdrag kan du använda en blankett som du hittar i högermenyn på denna sida.

När du fyller i blanketten för registerutdrag är det viktigt att ditt personnummer, ditt namn och din adress finns med. Du ska också underteckna med din egenhändiga namnunderskrift.

Skriv ut blanketten, signera och skicka in din begäran till:
Socialstyrelsen
Registraturen
106 30 Stockholm

Registerutdraget skickas sedan i brev till din folkbokföringsadress.

Säkerhet och skydd av våra register

Vi värnar om din integritet. Dina uppgifter är säkra hos oss och får endast användas i statistik där enskilda inte kan identifieras eller av forskare som kan garantera att uppgifterna skyddas hos dem.

Hos oss skyddas uppgifterna på flera sätt, både genom att fysiskt förvaras där ingen obehörig har tillgång och i en särskild IT-miljö som är helt skild från resten av myndighetens IT-miljö och från Internet. Dessutom har endast ett fåtal utvalda medarbetare tillgång till uppgifterna.