Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Livsuppehållande behandling

Livsuppehållande behandling ges vid livshotande tillstånd för att upprätthålla en patients liv.

Livsuppehållande behandling kan till exempel vara läkemedelsbehandling, vissa kirurgiska ingrepp eller åtgärder som stödjer en patients livsnödvändiga funktioner som andning, cirkulation och medvetande.

Föreskrifter och allmänna råd om livsuppehållande behandling

Den 15 augusti 2011 trädde Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:7) om livsuppehållande behandling i kraft. Det är första gången Socialstyrelsen publicerar bindande föreskrifter om livsuppehållande behandling. Förutom föreskrifterna har en särskild handbok tagits fram för att ge stöd vid tillämpningen av föreskrifterna i det dagliga arbetet med svårt sjuka patienter.

Föreskrifterna ska leda till säker vård

Det viktigaste syftet med föreskrifterna är att säkerställa att patienter med livshotande tillstånd får en trygg, kontinuerlig och säker vård. Patienten ska till exempel alltid ha en fast vårdkontakt som ansvarar för planeringen av vården.

Föreskrifterna beskriver också vad en läkare måste försäkra sig om innan han eller hon tillgodoser en patients begäran om att inte ta emot livsuppehållande behandling. De beskriver även vad en läkare måste göra när han eller hon tar ställning till att inte ge livsuppehållande behandling.