/

Regelverk

EU, riksdagen, regeringen och statliga myndigheter som Socialstyrelsen bestämmer vilka regler som ska gälla för hälso- och sjukvården, tandvården, socialtjänsten, hälsoskyddet och smittskyddet.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) utgår ifrån gällande lagar och förordningar. Riksdagen stiftar lagar och regeringen tar beslut om förordningar.

Alla lagar och förordningar publiceras i Svensk författningssamling (SFS) som finns att läsa på Riksdagens webbplats.