Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2018

Årets resultat visar att majoriteten fortfarande är nöjd med sin äldreomsorg, men i jämförelse med tidigare år har andelen positiva svar minskat något för nästan samtliga frågor. Underlaget bygger på den nationella enkätundersökningen som våren 2018 gick ut till alla personer som fyllt 65 år med hemtjänst i ordinärt boende eller på särskilt boende

Resultat

Hemtjänst

Hemtjänst – resultat från riksnivå till stadsdelar

Hemtjänst – resultat för verksamheter

Särskilt boende

Särskilt boende – resultat från riksnivå till stadsdelar

Särskilt boende – resultat för verksamheter

Bilagor

Nationella resultat 2018

Enkäter 2018

Metod 2018

Resultaten samlade i ett webbverktyg

Hos Institutet för kvalitetsindikatorer finns ett webbverktyg där du kan hämta färdiga rapporter och göra enkla analyser. Här finns även rapporter på verksamhetsnivå från Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård 2018.

Gör så här för att se resultaten i webbverktyget:

1. Läs manualen Socialstyrelsens äldreundersökningar, manual till Indikators webbverktyg.

2. Hämta ett användarnamn och lösenord.

3. Logga in i webbverktyget på Institutet för kvalitetsindikatorers webbplats.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2018
Artikelnummer: 2018-9-7
Format: PDF
Antal sidor: 4
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr