/
/

Stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården – Uppföljning av 2017 års medel

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att fördela stimulansmedel för att stärka bemanningen inom den sociala barn- och ungdomsvården. Rapporten är den andra delrapporteringen, och en uppföljning av 2017 års medel. Rapporten redovisar hur mycket stimulansmedel som har betalats ut till kommunerna och hur medlen har använts under det aktuella året.

Läs hela sammanfattningen
Stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården

Publiceringsår: 2018
Artikelnummer: 2018-6-17
Format: PDF
Antal sidor: 27
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr