/
/

HSLF-FS 2018:18  Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:30) om donation och tillvaratagande av vävnader och celler

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:30) om donation och tillvaratagande av vävnader och celler.

Läs hela sammanfattningen
HSLF-FS-2018:18

Publiceringsår: 2018
Artikelnummer: 2018-5-5
Format: Blad
Antal sidor: 2
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 70 kr

Ändringsförfattning
Beslutad: 2018-04-24
Utkom från tryck: 2018-05-09
Gäller från och med: 2018-05-25