Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Vägledning för att uppskatta kostnaden av insatser efter våld

Vägledningen möjliggör en beräkning av de ungefärliga totala kostnaderna som uppstår i olika organisationer på grund av våld i nära relationer.

Bilaga

Kostnader

Sammanfattning

Socialstyrelsen har haft i uppdrag att ta fram en vägledning till kommuner och landsting för att möjliggöra enhetliga uppskattningar av kostnaden för insatser som föranletts av våld i nära relationer.

Vägledningen omfattar en lista på kommunernas och landstingens schablonkostnader för insatser som riktar sig till våldsutsatta, våldsutövare och våldsutsatta barn inom socialtjänsten, skola och förskola, ungdomsmottagning, primärvård, specialiserad och rättspsykiatrisk vård samt tandvård. Därutöver, i syfte att ge en mer heltäckande bild av insatser som föranletts av våld i nära relationer, inkluderar listan även schablonkostnader för insatser inom kvinno- och brottsofferjourer, polisen, Åklagarmyndigheten, domstol, kriminalvård, advokatbyråer, Rättsmedicinalverket, Försäkringskassan, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Brottsoffermyndigheten samt arbetsgivare. Vägledningen är utformad i Excelformat med schablonkostnader per insats där användaren enbart behöver fylla i antal av aktuella insatser, exempelvis antal stödjande samtal. Vägledningen möjliggör en beräkning av de ungefärliga totala kostnaderna som uppstår i olika organisationer på grund av våld i nära relationer.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2018
Artikelnummer: 2018-3-24
ISBN: 978-91-7555-453-2
Format: POD
Antal sidor: 41
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr