Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Fosterskador och kromosomavvikelser 2016

Rapporten innehåller en sammanställning över uppgifter om fosterskador och kromosomavvikelser som rapporterats till Socialstyrelsen via tre register. Rapporten visar bland annat det har skett ett trendbrott vad gäller andel barn som föds med Downs syndrom under perioden 2015-2016.

Sammanfattning

  • Det har skett ett trendbrott vad gäller andel barn som föds med Downs syndrom. Andelen barn som föddes med Downs syndrom (trisomi 21) minskade markant under 2015–2016. Detta beror på en ökande frekvens aborter av foster med trisomi 21.
  • Andelen barn som föddes med Downs syndrom i förhållande till det förväntade antalet skiljde sig kraftigt åt beroende på i vilket län kvinnan var bosatt. I Östergötland, Stockholm och Örebro föddes 20 procent av det förväntade antalet. Motsvarande andelar var under samma period 80 procent i Gävleborg, och 70 procent i Blekinge och Västerbotten. 
  • Det föds allt färre barn med neuralrörsdefekter. Med stor sannolikhet beror detta inte enbart på en ökad mängd aborter på grund av fosterskadan, utan det tycks finnas en reell minskning av incidensen av neuralrörsdefekter. 
  • Abortfrekvensen vid ryggmärgsbråck (spina bifida) varierar kraftigt över landet. Från cirka 60 procent i den södra regionen, till under 30 procent i den norra regionen.
  • Det finns också stora regionala skillnader kring abortfrekvensen vid allvarliga hjärtfel. Under den senaste femårsperioden aborterades cirka 70 procent av alla foster med enkammarhjärtan i Stockholm/Gotland. I Norra och Västra sjukvårdsregionen var motsvarande andel 30 procent respektive 25 procent.
  • Ett årsöverlevnaden bland barn födda med enkammarhjärtan eller diafragmabråck ökade mellan perioderna 1999–2011 och 2012–2017.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2018
Artikelnummer: 2018-3-13
Format: POD
Antal sidor: 51
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr