/
/

Screening för prostatacancer – Rekommendation och bedömningsunderlag – Remissversion

Rapporten innehåller en rekommendation och ett bedömningsunderlag för nationellt screeningprogram för prostatacancer. Rekommendationen riktar sig till beslutsfattare, verksamhetsledningar och yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården.

Bilagor

Vetenskapligt underlag
Etisk analys
Hälsoekonomisk analys
Organisatoriska aspekter

Läs hela sammanfattningen
Projekt Screening prostatacancer-remissversion

Publiceringsår: 2018
Artikelnummer: 2018-2-13
Format: POD
Antal sidor: 30
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr