/
/

Socialstyrelsens arbete med att utveckla läkemedelsregistret

Rapporten beskriver Socialstyrelsens arbete med att utveckla läkemedelsregistret och effektivisera beställningar. I rapporten redovisar Socialstyrelsen uppdraget att utveckla och förbereda läkemedelsregistret för att hantera uppgift om förskrivningsorsak och utvidgat ändamål.

Sammanfattning

Läkemedelsregistret är ett av Socialstyrelsens nationella hälsodataregister och utgör en av Sveriges viktigaste källor för data om befolkningens läkemedelskonsumtion. Många aktörer inom forsknings- och läkemedelsvärlden är beroende av en snabb och enkel tillgång till uppgifter från registret för att kunna studera exempelvis utfall i kliniska prövningar, biverkningar och följsamhet till läkemedelsordinationer.

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att utveckla och förbereda läkemedelsregistret för att ta in förskrivningsorsak som en eller flera nya variabler och för utvidgat ändamål. Socialstyrelsen kan konstatera att läkemedelsregistret är förberett för att ta emot och införa uppgift om förskrivningsorsak samt att de utvidgade ändamålen för användning av registret nu harmoniserats med övriga hälsodataregister. Denna förändring överensstämmer med ett ökat fokus på uppföljning och utvärdering.

I uppdraget har Socialstyrelsen även undersökt möjligheterna att effektivisera, produktifiera, automatisera och digitalisera processerna för att beställa data ur läkemedelsregistret för att öka tillgängligheten till dess innehåll. Socialstyrelsen har inom ramen för uppdraget

  • påbörjat utvecklingen av en e-tjänst
  • utvecklat ett webbaserat verktyg som hjälper beställaren att välja variabler
  • utvecklat beställningsblanketten och stödtexter
  • utvecklat nya tjänster som medför förenklad hantering av periodiskt återkommande beställningar på aggregerade data, läkemedelsindikatorer och individdata för forskning
  • fortsatt arbetet med att tillgängliggöra registermetadata i Vetenskapsrådets metadataportal.

Socialstyrelsen har också utrett målgruppernas intresse för nya statistik- produkter och konstaterar att de framförallt önskar behovsanpassad statistik där innehållet varierar från fall till fall. Den typen av tjänst finns redan etablerad inom Socialstyrelsens verksamhet.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2018
Artikelnummer: 2018-2-11
Format: PDF
Antal sidor: 18
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr