/
/

Statistik om sjukdomar behandlade i sluten vård 2016

Statistiken visar bland annat att antalet slutenvårdstillfällen minskade med cirka 50 000 vårdtillfällen under 2016. Cirka 1 494 000 slutenvårdstillfällen rapporterades med en huvuddiagnos till patientregistret, fördelat på cirka 880 000 patienter.

Bilaga

Kvalitetsdeklaration

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-9-6
Format: PDF
Antal sidor: 4
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr